คุณสุภาภรณ์ สุขตลอดชีพ

ปีก่อตั้งบริษัท : 4 พฤษภาคม 2538

บริษัทในเครือ :

บริษัท สยามเซฟเวย์เทรดดิ้ง จำกัด (ผู้จัดจำหน่าย)
11,13,15,17,19,21 เอกชัย 89/5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
โทร (+66)0 2894 3838-40  แฟกซ์ (+66)0 2894 3862
   
บริษัท สมุนไพรสุภาภรณ์ อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต จำกัด (ผู้ผลิต)
82 เอกชัย 89/5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
โทร (+66)0 2451 2324-7  แฟกซ์ (+66)0 2451 2328
   
บริษัท เฮิร์บส บิวตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้ผลิต)
116 บางบอน 1 ซอย 11  แยก 6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
โทร (+66)0 2899 4048  แฟกซ์ (+66)0 2899 4049

ปรัญชา

วิสัยทัศน์

ภารกิจ

ลูกค้า ทีมงาน และผู้ถือหุ้น คือ 3 องค์ประกอบ ที่สำคัญที่ต้องดูแล ให้ได้รับความพอใจสูงสุด เพื่อก้าวไปพร้อมๆ กันด้วยความมั่นคง 1.ต้องการให้ สินค้าเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย โดยฝีมือของคนไทยได้รับการยอมรับจาก ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.ต้องการเป็นผู้นำด้านการวิจัย พัฒนา และผลิต พืชสมุนไพรไทย โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาแปรรูปสมุนไพร ให้อยู่ในรูปของสารสกัด เพื่อนำไปใช้เป็นส่วน ประกอบที่สำคัญในการผลิต เครื่องสำอางในรูปแบบต่างๆ

3.ต้องการเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับสมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตราฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
1.ให้คำปรึกษาในด้านงานวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทย และเครื่องสำอางที่ทำมาจากสมุนไพร โดยบุคคลากรที่เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

2.รับจ้างสกัด และ ผลิตเครื่องสำอางไทยทุกชนิด หรือ ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยตามความต้องการตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป

3.จำหน่ายเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ สมุนไพรสุภาภรณ์ ปทุมมาศ ไอศอร และซีนาดา

4.รับจ้างบรรจุเครื่องสำอางในรูปแบบ ทั้งซอง กระปุก หลอด หรือ อื่นๆ ตามความต้องการ