ข่าวสารและกิจกรรม

ฉายรังสี “ดินสอพอง” ให้ปลอดเชื้อ
ฉายรังสี “ดินสอพอง” ให้ปลอดเชื้อ
Jun 19, 2014

น้อยคนนักที่จะทราบว่าดินสอพองสินค้าเพิ่มความสนุกช่วงสงกรานต์จะเต็มไปด้วยเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ที่ก่อให้เกิดผด ผื่น แดงตามตัว ทำให้ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นในตลาดอย่าง “ดินสอพองปลอดเชื้อ” ด้วยการฉายรังสี ผลงานวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ นอกจากจะทำให้ผู้บริโภคปลอดภัยแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการด้วยผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างแบบไร้คู่แข่ง